Svētceļojumi Itālijā

Jau kopš viduslaikiem ir pazīstami trīs galvenie svētceļnieku galamērķi: Jeruzaleme Svētajā Zemē, Santiago de Compostela Spānijā un Roma.

Sv. Franciska ceļš jeb Romiešu ceļš ir daļa no svētceļnieku ceļa, kurš sākas Vīnē un beidzas Romā, un, kurš iepazīstina ar Svētā Franciska dzīvi saistītām vietām. Svētais Asīzes Francisks ir mūks un dzejnieks, kuru pēc nāves uzskatīja par svēto. Neilgi pirms nāves viņš esot piedzīvojis garīgu parādību, kas tik ļoti satriekusi mūku, ka viņam atvērušās Jēzus Kristus brūces pēdās, plaukstās un sānos (stigmas), no kurām tecējušas asinis. Franciska dibinātais mūku ordenis nedzīvoja klosteros kā citi mūki, bet gan klejoja apkārt, sprediķoja tautai saprotamā valodā un ievēroja galējas nabadzības solījumu.

Mūsdienās miljoniem svētceļnieku no visas pasaules iet pa šo ceļu garām svētnīcām un eremīta mītnēm, cauri seniem mežiem un olīvu laukiem un pa mākslas un vēstures pieminekļu bagātām ciematiem.  Mēs piedāvājam Jums iepazīt šī ceļa posmu, kurš sākas pie Verna klostera Toskānā, šķērso Umbrijas reģionu un Asīzi un beidzas pie Svētā Pētera bazilikas Romā. Šī ceļa nozīmīgākā vieta, protams, ir skaistā Asīze, kur pie Svētā Franciska kapa Sv. Francesco bazilikā sākas svētceļnieku ceļā Romas posms; šī ir viena no ievērojamākajām kristietības svētajām vietām.

 

Lasīt vairāk